Oferta educațională

Școala Gimnazială “Mircea Luca” Băișoara, Comuna Băișoara, județul Cluj

Oferta educațională

 

Deviza școlii

 

”Este uşor să înveţi a merge! Important este încotro te îndrepţi! Ştim că nu toţi copiii sunt la fel,  de aceea, noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi!”

 

Şcoala Gimnazială Băișoara este o instituție deschisă care oferă o șansa tuturor celor care au nevoie de educaţie, prioritatea școlii fiind  pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare! Prin cadre didactice bine pregătite , elevii își formează capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită integrarea într-o societate bazată pe competiție.

Ținta școlii noastre:

Construirea propriei personalități prin activități instructiv-educative , care îi permit copilului să se manifeste într-un context socio-cultural adecvat cerințelor societății moderne.

Integrarea în comunitate a tuturor copiilor, chiar și a celor ce provin din medii defavorizate.

Adaptarea educației la nevoile elevilor, părinților și comunității se realizează prin oferte de optional atent selecționate in conformitate cu nevoile elevilor, în special.

Crearea unui mediu favorabil învățării și dezvoltării armonioase a fiecărui elev.

Asigurarea de șanse egale pentru formare și educație pentru toți copiii , dar și pentru cadrele didactice care doresc să se perfecționeze pentru a ține pasul cu învățământul din acest secol.
Şcoala noastră are o puternică tradiţie. Contăm pe calităţile pe care le cultivăm la elevii noştri: seriozitatea, punctualitatea, toleranța, spiritul de echipă, aprecierea muncii celorlalţi şi competitivitatea. Toate acestea constituie mobilul pentru atingerea standardelor de calitate.

Elevii școlii noastre sunt îndrumați de colectivul de cadre didactice nu numai în activitățile școlare prevăzute de programele școlare, ci și în activități extracurriculare ce pun în valoare talentul, capacitatea organizatorică a celor ce se implică cu mult entuziasm. A fi în mijlocul elevilor nostri ne oferă posibilitatea de a ne simți mereu copii, de a trăi cu fiecare generație bucuriile și eșecurile lor. Este un privilegiu pe care îl avem noi, dascălii, acela de a fi înconjurați de “omuleți” pe care îi vedem crescând și dezvoltându-se sub ochii nostri, mândri că am contribuit și noi la formarea omului de mâine.

 

Resurse materiale:
Săli de grupă: 4
Săli de clasă: 11
Cabinete: 3 (de informatică/fizică).
Teren de sport: 1
Biblioteca: 1
Microbuz școlar: 1

Resurse umane:
o Cadre didactice:

4 educatoare

  • Galmati Lacrimioara Anisoara –gradul I
  • Rosca Maria Felicia –gradul I
  • Lung Elena              – gradul I
  • Bordea Cristina       – grad definitivat

7 învăţători  – Blidar Mona Claudia  – gradul II

Mihai Otilia – gradul definitivat

Petan Vasile – gradul II

Luca Leontina Carmen-  gradul I

Bălaj Mariana – gradul II

Grozav Adolfina – gradul II

Luca Alexandru – gradul definitivat

9 profesori: Presecan Lucretia –limba romana –gradul II

Birtocean Maria Patricia – limba romana -debutant

        Sonea Cristian Constantin- limba engleza -gradul definitivat

        Cozma Mihaela –limba franceza- gradul definitivat

        Pasc Vasile- fizica/chimie- gradul definitivat

        Fodor Romulus Gelu –Istorie- doctorat

        Alina Roman –geografie – gradul II

        Ciubotaru Laura- religie –gradul definitivat

        Lazar Adriana – biologie – gradul definitivat

o Grupe de grădiniţă: 2 cu 31 de copii/1 grupa Săcel /1 grupă la Muntele Băișorii
o Clase de studiu- învățământ simultan: 1 clasă 0 – IV cu 10 de elevi la Scoala Primară Muntele Băișorii/ 1 clasă 0-IV cu 7 elevi la Școala Primară Săcel
Învatamant de masa , 9 clase
o Personal conducere: 1 director- prof. Presecan Lucretia
o Personal auxiliar : 1 secretar- Moteoc Felicia , 1 contabil- Giurgiu Viorica,
o Personal nedidactic: 3 ingrijitori curatenie, 1 fochist, 1 sofer, 1 muncitor
Parteneriatele școlii cu :

Poliţia Băișoara
Dispensarul medical

Organizația World Vision

Brigada Nr. 2  Băișoara

Primaria Baisoara

Biserica Ortodoxa Baisoara
Scoala Gimnaziala Iara

Școala Gimnazială Valea Ierii

Scoala Gimnazială Constantin Brâncuși

Scoala Gimnaziala Gheorghe Șincai- Floresti
Școala noastră propune o ofertă educaţională diversificată în acord cu nevoile individuale si de formare si cu schimbările care au loc în societate.
Pe lângă curriculum-ul naţional, unitatea oferă elevilor şi un curriculum la decizia şcolii, în programele de opţional la:
– Matematica
– Istorie
– Limba romana

– Limba engleza

-Dezvoltare personală,

-Mediu de viata sănătos

-Joc si creativitate

Oferim:
o O bună instruire şi specializare realizate de un corp profesoral bine pregătit, preocupat de succesul elevilor ;
o Se organizează ore de pregătire suplimentară pentru examenele finale;
o Activități extrașcolare oferind posibilitatea de a petrece timpul cât mai plăcut și de a-si forma o vastă cultură generală, de a-și cunoaște județul în care trăiesc și frumusețile patriei noastre;
o Rechizite gratuite;
Programul ”Lapte+corn”
o Transport gratuit pentru elevii navetiști;
o premii şi diplome pentru elevii merituoşi;
o Condiţii moderne de studiu, săli de clasă cu mobilier ergonomic, laboratoare dotate corespunzător, reţea de calculatoare
o Participarea la Olimpiade, concursuri şcolare şi extraşcolare, competiţii artistice şi sportive;
o Securitate în incinta unităţii şi în spaţiile aferente;
o Monitorizare video 24 din 24 de ore;