Misiunea organizației școlare

„Este uşor să înveţi a merge. Important este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii sunt la fel.
Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi”

A fi un bun educator presupune a fi, în primul rând, un cadru didactic orientat spre viitor, cu responsabilitate faţă de misiunea educării şi învăţării.
Misiunea unităţii noastre şcolare este cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interes reprezentate în şcoală: părinţi, elevi, profesori, autorităţi locale, agenţi economici, alţi reprezentanţi ai comunităţii.
Misiunea Şcolii Gimnaziale „Mircea Luca” Băișoara este aceea de a fi deschisă pentru toţi copiii, indiferent de etnie, religie şi sex pentru a se simţi competenti în a deţine şi utiliza informaţia, deschisi spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice. Oferim şanse egale de dezvoltare armonioasă, de formare profesională, de parteneriat pentru educaţia estetică şi de cultură generală a copiilor.
Misiunea şcolii noastre derivă totodată şi din nevoile de educaţie identificate prin prisma integrării europene a României.
Şcoala, ca şi comunitate, caută să satisfacă nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, legat de alţii şi autonom, de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice.

Dezvoltarea competențelor functionale:
– Comunicarea
– Gândirea critică
– Luarea deciziilor
– Prelucrarea informațiilor
– Utilizarea informațiilor
        Valorificarea experiențelor acumulate în scopul orientării școlare și        profesionale optime
        Cultivarea expresivității și sensibiltății
        Cunoașterea legilor ce guvernează echilibrele din natură ( protejarea     mediului de viață)
        Cultivarea competenței de integrarea activă în grupuri diferite
– Mediul profesional
– Mediul familial
– Cercul de prieteni
        Înțelegerea și aplicarea principiilor democrației
        Înțelegerea schimbărilor din jurul lor
– Adaptabilitatea
– Flexibilitatea
– Dinamismul.

Şcoala Gimnazială „Mircea Luca” Băișoara va constitui un mediu educaţional corespunzător nevoilor de formare ale copiilor din această comunitate. Va fi întotdeauna locul unde toţi copiii îşi vor defini şi dezvolta personalitatea, pǎrinţii vor fi parteneri în educarea copiilor şi cadrele didactice vor dirija procesul instructiv educativ cu responsabilitate. Se va urmari astfel:
Pregătirea elevilor pentru învățământul:
      Preșcolar
      Primar
      Gimnazial
Instituție de învățământ cu un caracter:
      Deschis
      Flexibil
      Activ-participativ
Metode de învățământ moderne:
      Modificarea practicilor didactice
      Centarea activităților pe elev
      Evaluarea progresului elevului
Susținerea performanței școlare
Modernizarea mijloacelor didactice și a bazei materiale
Încurajarea și valorificarea:
      Creativității
      Muncii în echipă
      Descoperirii propriilor afinități, aspirații și valori
      Comunicării eficiente între cadre didactice, elevi și părinți
      Folosirii metodelor interactive
      Diversificării ofertei de curriculum
Abordare de noi strategii:
      Atragerea de fonduri suplimentare
      Sponsorizări destinate învățării informatizate
      Dezvoltarea capacității de cooperare cu școli de profil, cu instituții de cultură, cu autoritățile locale,
      Valorizarea activității metodiștilor la nivelul școlii în diseminarea informației și a experienței pozitive privind rezultatele în procesul educațional.